QPlant MM (Maint Management) és una aplicació GMAO orientada a la gestió integral de l’manteniment de les instal·lacions de l’empresa en temps real.

Permet organitzar els equips i instal·lacions, interns i externs, programant les tasques de manteniment tant preventiu com correctiu, i rebent les sol·licituds d’intervenció i assistència dels diferents departaments de l’empresa.

Característiques

CAPTURA I PROVISIÓ DE DADES DE PROCÉS

Dades, esdeveniments, consums, alarmes via terminal, SMS o aplicació mòbil.

EXECUCIÓ D’ORDRES REBUDES

Executa les ordres rebudes. Interactua amb el Procés Productiu.

CONTROL DELS MANTENIMENTS

Permet portar un control rigorós de l’estat dels manteniments.

SEGUIMENT DELS MANTENIMENTS

Permet portar un seguiment exhaustiu dels manteniments.

ANÀLISI D’INFORMACIÓ DE FORMA PERSONALITZADA

Facilita a l’usuari final un Interfície que li permet analitzar la informació de forma personalitzada.

ELIMINACIÓ DEL PAPER

Eliminar paper (manuals, esquemes, fitxes tècniques, etc.).

Millores

CONTROL DELS MANTENIMIENTS

CONTROL DELS TEMPS MORTS

CONTROL DELS TEMPS DE PRODUCCIÓ

GESTIÓ DEL STOCKS DE RECAMBIS

FIABILITAT DE LES DADES RECOLLIDES

COMUNICACIÓ I LOCALITZACIÓ D’OPERARIS

 

Beneficios

ANÂLISI DELS CORRECTIUS

REALITZACIÓ DE PREVENTIUS

GESTIÓ DE RECAMBIS

 
50%

SE PUEDEN REDUCIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN UN 50%

55%

SE PUEDEN REDUCIR LOS FALLOS IMPREVISTOS EN UN 55%

60%

SE PUEDEN REDUCIR LOS TIEMPOS DEDICADOS A CORRECTIVOS EN UN 60%

Integración

Integració ambla mayoría d’ ERP’s del mercat, inclòs amb ERP de desenvolupament propi.

* Les marques i logos que apareixen en aquesta pàgina, són propietat dels seus autors.