Qplant_logo

QPlant SF (Smart Factory) és una eina que gestiona i controla l’execució de la producció. Dissenyada i desenvolupada per TAI en contínua millora i actualització segons les necessitats dels nostres clients.

El sistema de parametrització permet coordinar la integració amb els sistemes de gestió (ERP) i els senyals de màquina (PLC o altres) disposant així de la informació necessària per al seguiment i control de l’activitat en planta.

Característiques

CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

Permet el control, gestió i monitorització de la producció en planta en temps real.

TRAZABILITAT

Traçabilitat del producte des de la seva entrada com a matèria primera fins al lliurament com a producte final.

RECOLLIDA DE SENYALS DE MÀQUINA

Comunicació bidireccional entre les màquines i qualsevol altre dispositiu per recollir informació en temps real.

MONITORITZACIÓ

Construcció d’informes amb les dades obtingudes durant el procés productiu.


VISOR DE DOCUMENTS I ALERTES Informació en els panells de control a través dels indicadors de gestió.

MANTENIMENT

Gestió i control de l’manteniment correctiu, preventiu i predictiu.

CONTROL DE QUALITAT

Check-List de qualitat en cada procés que sigui requerit.

ASSISTENT D’APROVISIONAMENT

Assistent d’aprovisionament de línia i de producció acabada.

Benefícis

INFORMACIÓ EN TEMPS REAL

SOPORT PER A LA MILLORA CONTINUA DE LA PLANTA

AJUDA EN LA PRESA DE DECISIONS 

ELIMINACIÓ DEL PAPER EN PLANTA

EVITA L’ ERROR HUMÀ

INFORMACIÓ PRECISA PER A CADA PERFIL D’ OPERARI

 

DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA PER OPERARI

CONTROL DE PRODUCCIÓ SOTA UNA ÚNICA SOLUCIÓ

INTEGRACIÓ AMB ALTRES SOLUCIONS CORPORATIVES

 

Integració

Integració amb la majoria d’ ERP’s del mercat, inclòs amb ERP de desenvolupament propi.

* Les marques i logos que apareixeran en aquesta pàgina, són propietat de sobre autores.