Q-Plant TA (Time Attendance) és un Sistema de Control de Presència, que permet monitoritzar la situació dels empleats d’una forma totalment integrada segons criteris parametritzables, i permet representar les dades segons unes variables adaptades a les necessitats d’informació reals i als requeriments de cada client.

Características

SEGUIMENT AUTOMÀTIC DE PLANIFICACIÓ HORÀRIA

CONSULTES D’ ASSISTENCIA

PARAMETRITZACIÓ DE REGLES PER VALIDACIÓ

ENLLAÇAR AMB NÒMINES, RRHH, MES, ERP

EVITA L’ERROR HUMÀ EN L’ENTRADA DE DADES

INFORMACIÓ PRECISA PER A CADA PERFIL D’OPERARI

DOCUMENTACIÓ ACTUALITZADA EN CADA LLOC DE TREBALL

CONTROL DEL PROCÉS PRODUCTIU SOTA UNA ÚNICA SOLUCIÓ

PERFECTA INTEGRACIÓ AMB ALTRES SOLUCIONS CORPORATIVES

Integració

Integració amb la majoria d’ERP s de mercat, fins i tot amb ERP de desenvolupament propi.

* Les marques i logos que apareixen en aquesta pàgina, són propietat dels seus autors.