qplant_naming-04.png
 

Q-Plant TA (Time Attendance) és un Sistema de Control de Presència, que permet monitoritzar la situació dels empleats d'una forma totalment integrada segons criteris parametritzables, i permet representar les dades segons unes variables adaptades a les necessitats d'informació reals i als requeriments de cada client. 

 

CARACTERÍSTIqueS

calendar.png

seguiment automàtic de planificació horària

puzzle.png

Enllaçar amb nòmines, RRHH, mes, ERP

file.png

Documentació actualitzada en cada lloc de treball

counting.png

Consultes d'Assistència

tap.png

evita l'error humà en l'entrada de dades

intersection.png

control del Procés productiu sota una única solució

pros-and-cons (1).png

Parametrització de regles per a validació

team (1).png

Informació precisa per a cada perfil d'operari

puzzle.png

Perfecta integració amb altres solucions corporatives

 

INTEGRACIÓ

 

Integració amb la majoria de ERP's del mercat, fins i tot amb ERP de desenvolupament propi.

* Les marques i logos que apareixen en aquesta pàgina, són propietat dels seus autors.