AVÍS LEGAL0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present Avís Legal regula l'ús del lloc web https://taismartfactory.com i qualsevol un altre web (d'ara endavant, LA WEB) titularitat de TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INFORMACIÓN, S.L. (d'ara endavant EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificaciones. L’usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que: La seva denominació social és: Tecnologías Aplicadas a la Información, S.L. su CIF és: B61316618. El seu domicili social està en: Avinguda Corts Catalans, 9-11 - 08173 Sant Cugat del Vallès– Barcelona. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: T: 93 298 15 10 Email: tai@taionline.net. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts al seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realice.el usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mismos.la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hipervíncle no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervíncle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hipervíncle únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objetivoespecífico.el PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.
EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hipervínculosper part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola.

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa.
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


 
1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del tractament és:
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INFORMACIÓN S.L. d'ara endavant l'organització
CIF: B61316618
Domicili social: AV. CORTS CATALANES 9 E3 - 08173 SANT CUGAT DEL VALLES - BARCELONA
Teléfon: (34) 93 298 15 10.
Adreça de correu electrònic: tai@taionline.net

2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

En l'organització tractem la informació que ens facilitin els usuaris amb la finalitat de:
Poder atendre sol·licituds rebudes.
Anàlisi de perfils dels usuaris.
Realitzar estudis de mercat i estadístiques.
Gestionar possibles incidències. 
Gestionar els tràmits i comunicacions administratives, fiscal o comptable que puguin derivar-se de la relació contractual.
Mantenir-li informat, a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà equivalent, de totes aquelles ofertes, productes, serveis i promocions, que puguin ser del seu interès.
Invitació a esdeveniments.
No es generarà cap perfil sobre la seva navegació pel que no es prendran decisions automatitzades sobre la base del mateix. 

3.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del servei.
Les dades sol·licitades en els formularis de contacte són dades obligatòries. De no emplenar-los no podrem atendre la seva sol·licitud, sent el propi sistema el que detecti i li informi del no enviament del missatge.
 
4.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantingui la vinculació amb l'organització. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d'accions judicials. De no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.
 
5.- DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

No es tenen previstes cessions de dades. Li informem també de l'existència d'Encarregats de Tractament, la legitimitat del qual del tractament és l'execució del contracte de l'encàrrec i amb els quals se signa el degut contracte d'accés a dades per compte de tercers. També es té la deguda diligència a l'hora de triar únicament encarregats que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits del Reglament.

6.- DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a obtenir sense dilació indeguda de la nostra part la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o completant les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Igualment, li informem que pot sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius:
a)  les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d'una altra manera;
b)  l'usuari retiri el consentiment en què es basa el tractament
c)  l'usuari s'oposi al tractament de les seves dades
d)  l'usuari intuís o hagués rebut informació que les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
e)  les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;
f)  les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació.
En les següents circumstàncies, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:
a)  quan l'usuari impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos;
b)  quan el tractament sigui il·lícit i l'usuari s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
c)  Quan l'organització ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'usuari els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
d)  quan l'usuari s'hagi oposat al tractament dels mateixos, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'organització deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Les dades facilitades per l'usuari es basen en el consentiment, per la qual cosa aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment sense que produeixi efectes retroactius.
Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets o per revocar el consentiment pot fer-ho enviant un correu al mail: tai@taionline.net
Finalment li informem que si no contestem en termini a alguna de les seves sol·licituds o no està d'acord amb la nostra contestació pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de dades i exercir una tutela dels seus drets.